Apurahat

Suomen Perinatologinen seura jakaa vuosittain 2500 e suuruisen henkilökohtaisen kannustusapurahan perinatologian tai neonatologian alaan kuuluvan lääketieteelliseen tai hoitotieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön. Apurahan hakijan tulee olla Suomen Perinatologisen seuran jäsen. Apurahan saajan valinnan suorittaa seuran hallitus, ja saaja julkistetaan seuran syyskoulutuspäivillä. Saajan edellytetään esittelevän tutkimushankkeensa seuraavan kevätkokouksen yhteydessä.  Apurahan saaja voi osallistua tähän kevätkoulutuspäivään veloituksetta.

Apurahan hakeminen

Hakeminen tapahtuu tutkimussuunnitelman avulla, joka voi olla pituudeltaan korkeintaan kuusi (6) A4-sivua rivivälillä 1.

Tutkimussuunnitelmasta tulee löytyä seuraavat osiot:

  1. Kansilehti: Tutkimuksen nimi, hakija, suorituspaikka
  2. Tausta
  3. Tavoitteet ja hypoteesit
  4. Aineisto ja menetelmät, eettiset kysymykset
  5. Nykyvaihe ja aikataulu
  6. Tutkimuksen merkitys
  7. Tutkimusryhmän kokoonpano ja tutkijan oma rooli
  8. Apurahan käyttösuunnitelma
  9. 10 keskeisintä viitettä

Liitteenä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo.

Hakuaika päättyy 31.8.2022. Hakemus lähetetään Suomen Perinatologinen Seura ry./Duodecim, PL 713, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@perinatologinenseura.fi. Kuoreen merkintä: Perinatologisen seuran apurahahakemus.

Lisätiedot        

Lisätietoja antaa seuran puheenjohtaja LT Hilkka Nikkinen, toimisto@perinatologinenseura.fi

 

Apuraha 2021

LL Katariina Place

Synnytyksen käynnistys - turvallisuus, teho ja synnytyskokemus
Synnytyskulttuuri kehittyy, tutkittua tietoa tarvitaan

Apuraha 2020

EL Tuija Hautakangas

Kohdun supistusten mittaaminen ja synnytyksen etenemisen häiriöt

Apuraha 2019

EL Suvi Turunen

The impact of thyroid dysfunction on reproductive health

Apuraha 2018

LL Laura Seikku

Tutkimusaihe, sikiön ja vastasyntyneen asfyksia, on tärkeä ja kuuluu sekä perinatologian että neonatologian  ydinalueeseen

Apuraha 2017

LL Elli Toivonen:

Breech delivery – aspects on mode of delivery, cardiotocography monitoring and birth experience

Apuraha 2016

LL Paula Turtiainen:

Ennenaikainen lapsivedenmeno, keskeinen perinatologinen ongelma ja sen syiden selvittely on edelleen tärkeää. Uusi menetelmä, eNose

Apuraha 2014

LL Aura Pyykönen: Synnytysten potilasturvallisuus - nykytilanne ja mahdollisuudet kehittyä