Apurahat

Suomen Perinatologinen Seura ry. julistaa joka vuosi jäsenilleen haettavaksi henkilökohtaisen apurahan käytettäväksi perinatologiseen lääketieteelliseen tai hoitotieteelliseen tutkimustyöhön.

Seuran hallitus jakaa  2500 € tutkimusapurahan vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemukset, joiden tulee sisältää tutkimussuunnitelma, julkaisuluettelo, curriculum vitaeja luettelo viimeisen kahden vuoden aikana saaduista apurahoista toimitetaan osoitteella: Suomen Perinatologinen Seura ry./Duodecim, PL 713, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen perinatologit(at)duodecim.fi. Apurahahakemukset tulee toimittaa  31.8.2018 mennessä.

Apurahoja jaettaessa etusijalla ovat tutkijat, jotka eivät vielä ole dosentteja. Apurahan saaja sitoutuu antamaan selvityksen saamansa avustuksen käytöstä rahoitetun tutkimuksen valmistuttua. Lisäksi apurahan saajan toivotaan esittelevän tutkimustuloksiaan Suomen Perinatologisen Seuran Kevät- ja vuosikokouksessa.

Lisätietoja antaa seuran puheenjohtaja LT Ilkka Ketola Ilkka.ketola(at)hus.fi

Apuraha 2017

LL Elli Toivonen:

Breech delivery – aspects on mode of delivery, cardiotocography monitoring and birth experience.

Apuraha 2016

LL Paula Turtiainen:

Ennenaikainen lapsivedenmeno, keskeinen perinatologinen ongelma ja sen syiden selvittely on edelleen tärkeää. Uusi menetelmä, eNose.

Apuraha 2014

LL Aura Pyykönen: Synnytysten potilasturvallisuus - nykytilanne ja mahdollisuudet kehittyä.