Simulaatiojaos

Suomen Perinatologisen Seuran Simulaatiojaos

Suomen perinatologisen seuran alaisuuteen perustettiin vuoden 2021 vuosikokouksen yhteydessä Simulaatiojaos. SPS:n Simulaatiojaos tukee kansallisten hätätilannekoulutusohjelmien käyttöönottoa synnytyssairaaloissa, mahdollistaa simulaatiokouluttajien valtakunnallisen yhteistyön ja järjestää koulutusta, sekä päivittää koulutusohjelmien sisältöä.

Jaoksen tarkoituksena on tarjota koulutusta ja tukea lääketieteen ammattilaisille, jotka toimivat synnytyssairaaloissa raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvien aiheiden paikallisina simulaatiokouluttajina.

Simulaatiojaos ylläpitää Suomen Perinatologisen Seuran kansallisia vastasyntyneiden ja synnyttäjien hätätilannekoulutusohjelmia. Jaos pyrkii kartoittamaan ja seuraamaan hätätilannekoulutusohjelman toteutumista kansallisesti.

Jaos tekee sekä tukee vastasyntyneiden ja synnyttäjien hätätilannekoulutuksiin liittyvää tutkimustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaos järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja. Jaos edistää raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvää koulutusta ja sen toteutumista Suomessa myös muilla mahdollisilla keinoilla.

Jaoksen jäseniksi voidaan ottaa Suomen Perinatologisen seuran jäseniä. Jäseneksi liittymiseksi asiasta tulee ilmoittaa Simulaatiojaoksen hallituksen sihteerille, Suomen Perinatologisen seuran sihteerille tai yhdistyksen asianhoitajalle. Jaoksen jäseneksi voi liittyä myös samanaikaisesti Suomen Perinatologiseen Seuraan liityttäessä. Linkki?

Jaos ei peri toiminnastaan erillistä jäsenmaksua, vaan jäsenyys kuuluu Suomen Perinatologisen Seuran jäsenyyden etuihin.

Jaoksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä viidestä seitsemään muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet kaudelle 2022-2023

  • Puheenjohtaja: Panu Kiviranta
  • Varapuheenjohtaja: Marja Kaijomaa
  • Sihteeri: Irmeli Nupponen
  • Neonatologinen koulutusvastaava: Päivi Korhonen
  • Obstetrinen koulutusvastaava: Leena Alanne
  • Pedagogisen koulutuksen vastuuhenkilö: Hanna Soukka
  • Taloudenhoitaja: Susanna Broms
  • Tiedottaja: Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen hoitaminen: Johanna Tölli
  • Some-vastaava: Janni Österlund
  • Jäsenvastaava: Emilia Mäkinen 

Suomen Perinatologinen seuran julkaisemat ohjeet synnyttäjien ja vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelmat suomalaisia synnytyssairaaloita varten löytyvät alla olevien linkkien takaa. 

Kansallinen vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelma

Raskaana olevien ja synnyttäjien hätätilanteiden hoito - Suomen synnytyssairaaloiden yhtenäinen koulutusohjelma

Koulutusohjelmissa on määritelty hätätilannekoulutusten yleiset laatutekijät ja kuvattu teknisiä taitoja vahvistavat taito- ja toimenpidekoulutukset sekä simulaatiomuotoiset hätätilannekoulutuskokonaisuudet. Materiaali sisältää myös synnytyssairaaloiden simulaatiokouluttajien käyttöön laaditut simulaatioskenaariot. SPS suosittelee kaikkien Suomen synnytyssairaaloiden ottavan koulutusohjelmat käyttöön. 

PDF-tiedosto2021_08 Kuopio EuSim L1.pdf (147 kB)
EUSIM-simulaatio-ohjaajaperuskurssi 8/2021
PDF-tiedosto2021_08 Kuopio EuSim L1 Aikataulu.pdf (75 kB)
EUSIM-Kurssin aikataulu 08/2021
PDF-tiedosto2021_11 Kuopio EuSim L1 SPS.pdf (142 kB)
EUSIM-simulaatio-ohjaajaperuskurssi 11/2021
PDF-tiedosto2022_1 Kuopio EuSim L1 SPS.pdf (142 kB)
EUSIM-simulaatio-ohjaajaperuskurssi 1/2022