Simulaatiojaos

Suomen Perinatologisen Seuran Simulaatiojaos

Suomen perinatologisen seuran alaisuuteen perustettiin vuoden 2021 vuosikokouksen yhteydessä simulaatiojaos. Simulaatio-ohjaajien työn tukemisen tärkeys tuli selväksi kun simulaatiokoulutuksen toteutumista Suomessa kartoitettiin obstetristen ja neonatologisten hätätilakoulutusten yhtenäistämistä koskevassa hankkeessa vuoden 2020-2021 aikana. Tämän jaoksen tarkoituksena on tukea simulaatiokouluttajien verkostoitumista ja jatkokoulutusta ja siten parantaa potilasturvallisuutta Suomen kaikissa synnytyssairaaloissa.

Suomen Perinatologinen seura on julkaissut suosituksen: ”Kansallinen vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelma synnytyssairaaloita varten” 

Suomen Perinatologisen Seuran (SPS) ry:n Suomen Neonatologit –alajaoston kokoama työryhmä käynnisti syyskuussa 2020 laatuhankkeen ”Kansallinen vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelma synnytyssairaaloita varten”. Hanketta taustoitti Suomen synnytyssairaaloihin syksyllä 2020 tehty lähtötilannekysely. Tässä vastasyntyneiden hätätilanteisiin valmistava koulutus todettiin vaihtelevaksi ja epäyhtenäiseksi. Simulaatiokouluttajia todettiin olevan liian vähän ja monessa paikoin koulutuksia toteutetaan selvästi kansainvälisiä suosituksia harvemmin.

Näiden ongelmien korjaamiseksi työryhmä loi moniammatillisen koulutusohjelman "Kansallinen vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelma synnytyssairaaloita varten". Siinä on määritelty hätätilannekoulutusten yleiset laatutekijät ja kuvattu teknisiä taitoja vahvistavat taito- ja toimenpidekoulutukset sekä simulaatiomuotoiset hätätilannekoulutuskokonaisuudet. Materiaali sisältää myös synnytyssairaaloiden simulaatiokouluttajien käyttöön laaditut simulaatioskenaariot.

Tämä koulutusohjelma on nyt julkaistu SPS:n simulaatiojaoksen internet-sivuilla. Uusimpien kansainvälisten elvytyssuositusten mukaan synnytyssairaaloissa tulee olla strukturoitu vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelma ja SPS suosittelee kaikkien Suomen synnytyssairaaloiden ottavan nyt luodun koulutusohjelman käyttöön. Pian valmistuu myös oma vastaava koulutusohjelma obstetristen hätätilanteiden hoitoon liittyen.

Yksi säännöllisen koulutuksen esteistä on ollut niukka simulaatiokouluttajien määrä synnytyssairaaloissa ja ohjaajien täydennyskoulutuksen puute simulaatio-ohjaajan peruskurssin käymisen jälkeen. Simulaatiokouluttajien toimintaa tukemaan Suomen Perinatologisen seuran alaisuuteen on perustettu simulaatiojaos. Jaoksen toimintaa ollaan nyt käynnistämässä, toiminnan käynnistäjänä toimii SPS:n hallituksen valtuuttamana Panu Kiviranta.

Simulaatiojaokseen toivotaan obstetristen tai neonatologisten simulaatioiden ohjaajina toimivia edustajia jokaisesta synnytyssairaalasta. Lisäksi tarvitaan eritysesti asiasta innostuneita vastuunkantajia, joiden keskuudesta valitaan ensimmäisen kokouksen yhteydessä jaoksen hallitus. Kunkin sairaalan edustajat toivotaan ilmoittavan simulaatiokouluttajien edustajien nimet sähköpostilla: panu.kiviranta (at) kuh.fi.

SPS:n simulaatiojaoksen toiminta käynnistyy syksyllä 2021. Simulaatiojaoksen varsinainen toiminta käynnistyy SPS:n syyskoulutuspäivien yhteydessä Oulussa pidettävällä simulaatioaiheisella presymposimilla 29.9.2021. Koulutus on suunnattu obstetrisia ja vastasyntyneiden hätätilannesimulaatiokoulutuksia pitäville terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja sen tavoitteena on helpottaa SPS:n laatimien hätätilannekoulutusohjelmien käyttöönottoa. Simulaatiojaoksen presymposiumin tarkka ohjelma, hinta ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan SPS:n kotisivuilla myöhemmin, mutta osallistujien toivotaan merkitsevän koulutuksen ajankohdan kalentereihinsa jo tässä vaiheessa. Simulaatiojaos pyrkii myös jatkossa tukemaan simulaatiokouluttajien täydennyskoulutusta (esimerkiksi simulaatiokoulutuksen pedagogiikasta) ja toimimaan simulaatiokouluttajien verkostona.

Lisäksi ilmoitetaan, että ensimmäinen SPS:n jäsenille suunnattu simulaatio-ohjaajan peruskurssi järjestetään Kuopiossa, KYS:n Kliinisen koulutuksen keskuksessa 16.-18.8.2021. Kurssi on jo varattu täyteen, mutta varapaikoille voi vielä ilmoittautua. Koulutuksen hinta on 775€+alv. Kurssiesite löytyy tämän sivun alaosasta ja ilmoittautumiset koulutukseen toivotaan sähköpostitse panu.kiviranta@kuh.fi

 

Ystävällisin terveisin 

Panu Kiviranta, SPS:n hallituksen tiedottaja 

LT, Lastentautien erikoislääkäri, neonatologi & simulaatiokouluttaja 

PDF-tiedosto2021_08 Kuopio EuSim L1.pdf (147 kB)
EUSIM-simulaatio-ohjaajaperuskurssi