Suomen perinatologisen seuran alaisuuteen perustettiin vuoden 2021 vuosikokouksen yhteydessä Simulaatiojaos.  SPS:n Simulaatiojaos tukee kansallisten synnyttäjien sekä vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelmien käyttöönottoa synnytyssairaaloissa, mahdollistaa simulaatiokouluttajien valtakunnallisen yhteistyön ja järjestää koulutusta, sekä päivittää näiden koulutusohjelmien sisältöä. 

Jaoksen tarkoituksena on tarjota koulutusta ja tukea lääketieteen ammattilaisille, jotka toimivat synnytyssairaaloissa raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvien aiheiden paikallisina simulaatiokouluttajina.

Simulaatiojaos ylläpitää Suomen Perinatologisen Seuran kansallisia vastasyntyneiden ja synnyttäjien hätätilannekoulutusohjelmia. Jaos pyrkii kartoittamaan ja seuraamaan hätätilannekoulutusohjelman toteutumista kansallisesti. Koulutusohjelmat löydät yläpalkin linkkien kautta.

Jaos tekee sekä tukee vastasyntyneiden ja synnyttäjien hätätilannekoulutuksiin liittyvää tutkimustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaos järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja. Jaos edistää raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvää koulutusta ja sen toteutumista Suomessa myös muilla mahdollisilla keinoilla.

Jaoksen jäseniksi voidaan ottaa Suomen Perinatologisen seuran jäseniä. Jäseneksi liittymiseksi asiasta tulee ilmoittaa Simulaatiojaoksen hallituksen sihteerille, Suomen Perinatologisen seuran sihteerille tai yhdistyksen asianhoitajalle. Jaoksen jäseneksi voi liittyä myös samanaikaisesti Suomen Perinatologiseen Seuraan liityttäessä.

Jaos ei peri toiminnastaan erillistä jäsenmaksua, vaan jäsenyys kuuluu Suomen Perinatologisen Seuran jäsenyyden etuihin.

Jaoksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä viidestä seitsemään muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet kaudelle 2022-2023

·     Puheenjohtaja: Panu Kiviranta

·     Varapuheenjohtaja: Marja Kaijomaa

·     Sihteeri: Irmeli Nupponen

·     Neonatologinen koulutusvastaava: Päivi Korhonen

·     Obstetrinen koulutusvastaava: Leena Alanne

·     Pedagogisen koulutuksen vastuuhenkilö: Hanna Soukka

·     Taloudenhoitaja: Susanna Broms

·     Tiedottaja: Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen hoitaminen: Johanna Tölli

·     Some-vastaava: Janni Österlund

·     Jäsenvastaava: Emilia Mäkinen