Suomen perinatologisen seuran alaisuuteen perustettiin vuoden 2021 vuosikokouksen yhteydessä Simulaatiojaos.  SPS:n Simulaatiojaos tukee kansallisten synnyttäjien sekä vastasyntyneiden hätätilannekoulutusohjelmien käyttöönottoa synnytyssairaaloissa, mahdollistaa simulaatiokouluttajien valtakunnallisen yhteistyön ja järjestää koulutusta, sekä päivittää näiden koulutusohjelmien sisältöä. 

Jaoksen tarkoituksena on tarjota koulutusta ja tukea lääketieteen ammattilaisille, jotka toimivat synnytyssairaaloissa raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvien aiheiden paikallisina simulaatiokouluttajina.

Simulaatiojaos ylläpitää Suomen Perinatologisen Seuran kansallisia vastasyntyneiden ja synnyttäjien hätätilannekoulutusohjelmia. Jaos pyrkii kartoittamaan ja seuraamaan hätätilannekoulutusohjelman toteutumista kansallisesti. Koulutusohjelmat löydät yläpalkin linkkien kautta.

Jaos tekee sekä tukee vastasyntyneiden ja synnyttäjien hätätilannekoulutuksiin liittyvää tutkimustyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaos järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja. Jaos edistää raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneiden hoitoon liittyvää koulutusta ja sen toteutumista Suomessa myös muilla mahdollisilla keinoilla.

Jaoksen jäseniksi voidaan ottaa Suomen Perinatologisen seuran jäseniä. Jäseneksi liittymiseksi asiasta tulee ilmoittaa Simulaatiojaoksen hallituksen sihteerille, Suomen Perinatologisen seuran sihteerille tai yhdistyksen asianhoitajalle. Jaoksen jäseneksi voi liittyä myös samanaikaisesti Suomen Perinatologiseen Seuraan liityttäessä.

Jaos ei peri toiminnastaan erillistä jäsenmaksua, vaan jäsenyys kuuluu Suomen Perinatologisen Seuran jäsenyyden etuihin.

Jaoksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä viidestä seitsemään muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet kaudelle 2023-2024

·     Puheenjohtaja: Marja Kaijomaa

·     Varapuheenjohtaja: Panu Kiviranta

·     Sihteeri: Johanna Tölli

·     Neonatologinen koulutusvastaava: Hanna Soukka

·     Obstetrinen koulutusvastaava: Leena Alanne

·     Taloudenhoitaja: Tuija Hautakangas

·     Tiedottaja ja jäsenvastaava: Emilia Mäkinen

·     Some-vastaava: Janni Österlund

·     Jäsenvastaava: Emilia Mäkinen

 ·    Hallituksen jäsen: Mia Julkunen

Suomen Perinatologisen seuran simulaatiojaoksen jäsenille tarjotaan elokuussa mahdollisuus osallistua paljon kysytylle EUSIM-simulaatio-ohjaajakurssille. Kolmipäiväisellä L1-peruskurssilla saa hyvän käsityksen simulaatio-opetuksesta, simulaatioiden suunnittelusta, ohjaamisesta ja oppimiskeskusteluiden vetämisestä. Kurssi yhdistää useiden kansainvälisten simulaatiokeskusten tuoman kokemuksen ja osaavan opettajakunnan. Kouluttajilla on laaja kokemus opetustyöstä ja koulutusohjelmien kehityksestä.

Kurssi on sekoitus teoriaa ja käytäntöä ja sen painotuksena on palautteenannon tärkeys osana opetusta turvallisessa ja stimuloivassa ympäristössä. Osallistujat toimivat pienissä ryhmissä yhdessä kouluttajien kanssa.

Seuraava kurssi SPSn jäsenille järjestetään Kuopion Yliopistollisen Sairaalan Kliinisen koulutuksen keskuksessa 21.-23.8.2023. Kurssin ohjaajina toimivat Marja Kaijomaa sekä Kirsimarja Metsävainio. Kahdeksanpaikkaiselle kurssille pyritään saamaan kaksi osallistujaa kustakin seuraavista ammattiryhmistä: Obstetrikot, kätilöt, lastenlääkärit ja vastasyntyneiden kanssa toimivat sairaanhoitajat.

Kurssin hinta on 850 € + alv. Koulutukseen ilmoittautuminen patrik.nystrom@safetyfactors.fi.

Lataa kurssiesite alta: