Apurahat

Suomen Perinatologinen seura jakaa vuosittain kaksi 3000 € suuruista henkilökohtaista kannustusapurahaa perinatologian tai neonatologian alaan kuuluvan lääketieteelliseen tai hoitotieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön. Apurahan hakijan tulee olla Suomen Perinatologisen seuran jäsen. Apurahaa voi hakea tutkimustyön eri vaiheissa.

Väitöskirjatyön alkuvaiheen tutkijan apuraha jaetaan seuran syyskoulutuspäivillä. Seuran hallitus valitsee hakijoista korkeintaan 3 finalistia, joista jokainen pitää lyhyen esityksen tutkimusaiheestaan syyskoulutuspäivillä, joille finalistit voivat osallistua veloituksetta. Voittajan valitsee kokousyleisö äänestämällä ja hänet palkitaan 3000 € apurahalla, muut finalistit saavat ilmaisen osallistumisen seuran seuraaville koulutuspäiville.

Toinen 3000 € apuraha myönnetään väitöskirjatyön loppuvaiheen tutkijalle, valinnan tekee seuran hallitus. Saaja julkistetaan syyskoulutuspäivillä ja saajan edellytetään esittelevän tutkimustyönsä seuraavan kevätkokouksen yhteydessä. Apurahan saaja voi osallistua tähän kevätkoulutuspäivään veloituksetta.

Apurahan hakeminen
Hakeminen tapahtuu tutkimussuunnitelman avulla, joka voi olla pituudeltaan korkeintaan   kuusi (6) A4-sivua rivivälillä 1.

Tutkimussuunnitelmasta tulee löytyä seuraavat osiot:

  1. Kansilehti:Tutkimuksen nimi, hakija, suorituspaikka
  2. Tausta
  3. Tavoitteet ja hypoteesit
  4. Aineisto ja menetelmät, eettiset kysymykset
  5. Nykyvaihe ja aikataulu
  6. Tutkimuksen merkitys
  7. Tutkimusryhmän kokoonpano ja tutkijan oma rooli
  8. Apurahan käyttösuunnitelma
  9. 10 keskeisintä viitettä

Liitteenä hakijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo.

Hakuaika päättyy 31.8.2023. Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@perinatologinenseura.fi.

Lisätiedot       
Lisätietoja antaa seuran puheenjohtaja LT Hilkka Nikkinen, toimisto@perinatologinenseura.fi

Apuraha 2023
Väitöskirjatyön alkuvaiheen tutkijan apuraha
LL Tiina Ukkonen: Parasetamoli pienen keskosen hoidossa

Väitöskirjatyön loppuvaiheen tutkijan apuraha
DI Pauliina Yrjölä: Electroencefalographic functional connectivity in preterm infants

Apuraha 2022
Väitöskirjatyön alkuvaiheen tutkijan apuraha
LL Asta Uusitalo: Vastasyntyneiden sydänfilmin pitkäaikaisrekisteröintien löydökset
Väitöskirjatyön loppuvaiheen tutkijan apuraha
LL Olli Turta: Perinataaliset altisteet, varhainen mikrobisto ja lihavuuden synty

Apuraha 2021

LL Katariina Place: Synnytyksen käynnistys - turvallisuus, teho ja synnytyskokemus
Synnytyskulttuuri kehittyy, tutkittua tietoa tarvitaan

Apuraha 2020

EL Tuija Hautakangas: Kohdun supistusten mittaaminen ja synnytyksen etenemisen häiriöt

Apuraha 2019

EL Suvi Turunen: The impact of thyroid dysfunction on reproductive health

Apuraha 2018

LL Laura Seikku: Tutkimusaihe, sikiön ja vastasyntyneen asfyksia, on tärkeä ja kuuluu sekä perinatologian että neonatologian  ydinalueeseen

Apuraha 2017

LL Elli Toivonen: Breech delivery – aspects on mode of delivery, cardiotocography monitoring and birth experience

Apuraha 2016

LL Paula Turtiainen: Ennenaikainen lapsivedenmeno, keskeinen perinatologinen ongelma ja sen syiden selvittely on edelleen tärkeää. Uusi menetelmä, eNose

Apuraha 2014

LL Aura Pyykönen: Synnytysten potilasturvallisuus - nykytilanne ja mahdollisuudet kehittyä